Ing. Lubomír Dolejský

Poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek, finanční poradenství

  • vypracování poptávek na dodávky zboží a služeb
  • vypracování nabídek na dodávky zboží a služeb
  • poskytování poradenských služeb v oblasti obchodu a marketingu
  • provádění marketingu a pozitivní prezentace objednatele
  • provádění odborné pomoci při výběrových řízení a vyhodnocování nabídek
  • komplexní služby při organizaci výběrových řízení dle písemně předaných dispozic zadání objednatele
  • vypracovávání a připomínkování smluv o dílo dle podkladů objednatele
  • dodavatelská činnost v rámci objednatelem realizovaných investičních akcí
  • koordinace objednatelem realizovaných investičních akcí a dodávek